×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Skim Simpanan Pendidikan Nasional

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i) adalah merupakan satu skim atau instrumen simpanan yang direka khas oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi tujuan pendidikan tinggi. Skim yang ditawarkan adalah patuh Syariah yang menggunakan konsep "Wakalah Bil Istithmar" di mana pendeposit melantik PTPTN untuk menguruskan deposit mereka bagi tujuan pelaburan.
 
Mulai 1 Januari 2012, para pelajar yang ingin memohon pinjaman pendidikan bagi membiayai pengajian mereka di Politeknik, IPTA atau IPTS adalah DIWAJIBKAN mempunyai akaun SSPN-i dengan simpanan minima sepertimana yang ditetapkan oleh PTPTN.
 
Pembukaan akaun digalakkan dibuat melalui Maybank, Bank Islam, AgrobankBank Rakyat dan RHB Bank bagi mempercepatkan proses.

 

Maklumat Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i)