×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Pembubaran Syarikat

Menutup dan menamatkan pendaftaran syarikat memerlukan masa dan kerja yang lebih.

Sama ada syarikat aktif atau tidak aktif, selagi ia masih didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat, di sisi undang-undang adalah menjadi tanggungjawab Pengarah syarikat untuk mengemukakan laporan tahunan syarikat kepada SSM. Ini termasuk penyata tahunan, akaun yang diaudit, cukai yang perlu diserahkan dan apa-apa kewajipan lain yang perlu dilaksanakan.

Terdapat dua cara untuk membubarkan syarikat, iaitu dengan cara pembatalan pendaftaran syarikat atau dengan penggulungan syarikat.

 

Source: smecorp.gov.my