×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Visa Dengan Rujukan

Visa Dengan Rujukan (VDR)

Visa Dengan Rujukan (VDR) bermaksud visa yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara kepada seseorang yang bukan warganegara bagi membolehkan individu berkenaan masuk ke Malaysia selepas visa diluluskan oleh Ibu Pejabat Imigresen.

Maklumat lanjut Visa Dengan Rujukan