×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Kesan Kebankrapan

Sekiranya pemilik perniagaan tidak dapat membayar hutang apabila tiba masanya, dan tidak dapat mencapai persetujuan dengan pemiutang, sebagai tuan punya tunggal atau rakan kongsi, anda boleh membuat keputusan untuk menjadi bankrap.

  • Kebankrapan akan menjejaskan kehidupan harian anda. Antara kesukaran yang akan anda hadapi adalah :
  • menghadapi kesukaran untuk meminjam wang,
  • anda mesti mendapat kebenaran bertulis daripada pemegang amanah anda untuk ke luar negara,
  • peluang pekerjaan anda mungkin terjejas, dan
  • wang cagaran atau penjamin diperlukan untuk menyewa atau mendapatkan kemudahan seperti elektrik, air atau talian telefon.

 

Sumber : smecorp.gov.my