×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Keperluan Cukai

Semua syarikat mempunyai tanggungjawab untuk menyimpan akaun yang sepatutnya, selaras dengan Akta Cukai Pendapatan 1967. Syarat ini tidak dikenakan kepada syarikat perkongsian dan pemilikan tunggal yang berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan (ROB). Bagi syarikat ini, tidak diwajibkan untuk menyerahkan akaun mereka kepada SSM.

Pegawai LHDN akan mengesahkan penyerahan anda dengan baucar dividen fizikal. Jadi, ingat untuk mengisytiharkan dan menyimpan baucar dividen ini.

Anda tidak perlu untuk mengisytiharkan dividen yang diterima jika pendapatan atau dividen dikecualikan cukai.

Di bawah mekanisme penilaian cukai kendiri semasa, oleh kerana tidak ada penyerahan bentuk fizikal, anda dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan semua rekod berkaitan dengan potongan cukai dan amaun yang dikecualikan, untuk tempoh tujuh (7) tahun bagi tujuan audit cukai.

 

Sumber: smecorp.gov.my