×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Kumpulan Data

 1. Data berstruktur boleh dibaca oleh mesin
  • Data berstruktur boleh dibaca oleh mesin merujuk kepada penyediaan set data dalam format seperti XLS.
 2. Bentuk bukan kekal
  • Bentuk bukan proprietari merujuk kepada penyediaan set data dalam format seperti CSV.
 3. Antara Muka Pengaturcaraan Aplikasi (API)
  • Pengaturcaraan Aplikasi Antaramuka (API) merujuk kepada penyediaan set data dalam API.
 4. Standard terbuka dari W3C
  • Standard terbuka dari W3C merujuk kepada penyediaan set data dalam format seperti RDF.
 5. Data mengikut Agensi, lokasi, permohonan data baru, data berkaitan orang kelainan upaya

Sila Layari Laman http://www.data.gov.my