×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Penguatkuasaan

Jabatan Imigresen Malaysia melaksanakan penguatkuasaan Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155), Akta Pasport 1966 (Akta 150) dan Peraturan-peraturan Imigresen 1963 dan Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 (Akta 670). Jabatan ini melaksanakan operasi dan tangkapan, menjalankan siasatan, melaksanakan pendakwaan, mengutip kompaun dan pengusiran, dan penghantaran pulang tahanan.

Maklumat lanjut Penguatkuasaan