×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Nama Perniagaan

Pilih Nama Perniagaan Anda

Kita kini hampir di akhir peringkat perancangan di mana anda perlu berhati-hati dan meluangkan sedikit masa untuk memilih nama perniagaan anda. Nama perniagaan boleh menjadi faktor besar yang menyumbang kepada kejayaan atau kegagalan entiti perniagaan anda. Malangnya, ramai orang tidak sedar betapa pentingnya nama perniagaan sebelum melangkah ke hadapan. Banyak faktor perlu dipertimbangkan untuk menamakan perniagaan. Nama perniagaan anda mestilah nama yang tidak boleh dilupakan, nama yang berkaitan dengan bidang kerja/potensi bidang kerja.

Anda perlu memilih nama perniagaan yang dapat membezakan anda daripada orang lain atau perniagaan orang lain. Nama perniagaan anda seharusnya menarik, ringkas dan tidak dapat dilupakan untuk mewakili produk atau perkhidmatan anda. Anda perlu memastikan bahawa tidak ada orang lain berkongsi nama yang sama atau serupa dengan nama yang anda gunakan. Menggunakan nama berdaftar orang lain atau nama yang serupa boleh mengakibatkan implikasi undang-undang yang mahal. Anda juga perlu pastikan nama perniagaan anda unik dan menonjol di pasaran.

Mendaftar perniagaan anda

Apabila anda telah bersedia dengan nama perniagaan anda, dengan mengambil kira segala ciri-ciri yang disebut di atas, anda bolehlah mula melangkah ke dunia perniagaan yang sebenar. Daftarkanlah perniagaan anda dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), sama ada ianya syarikat tunggal, syarikat perkongsian atau pun syarikat Sdn. Bhd.

Peranan utama SSM adalah bertindak sebagai sebuah agensi bagi penubuhan syarikat dan mendaftar perniagaan, serta memberi maklumat syarikat dan perniagaan kepada orang awam.

Pendaftaran

Garis Panduan bagi Pendaftaran Perniagaan (Garis Panduan di bawah hanya terdapat dalam bahasa inggeris)

 Garis Panduan bagi Permohonan untuk Lesen Juruaudit

 • Calon yang ingin memohon untuk mendapat lesen juruaudit hendaklah melalui siri temuduga.
 • Lesen juruaudit hanya boleh dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia dan permohonan boleh dibuat di Bahagian Perakaunan dan Pengurusan.

Garis Panduan bagi Pendaftaran Firma Audit

Pemilik / rakan kongsi firma audit hendaklah seorang juruaudit yang bertauliah /pemegang lesen juruaudit yang sah dan telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia.

 • · Nama firma hendaklah terlebih dahulu diluluskan oleh Institut Akauntan (MIA).
 • · Sila hantarkan Borang 5 yang telah pun diisi bersama surat kelulusan daripada MIA dan Kementerian Kewangan Malaysia.
 • · Yuran pendaftaran ialah sebanyak RM500.00 dan RM5.00 untuk tiap-tiap satu salinan sah dokumen.
 • · Jika ada terdapat perubahan dalam butir firma audit tersebut, pemilik / rakan bertanggungjawab memaklumkan perubahan tersebut dalam tempoh masa satu bulan daripada tarikh perubahan dibuat.


Permohonan bagi Lesen Setiausaha Syarikat

Sesiapa pun boleh memohon untuk lesen setiausaha syarikat jikalau:

 • · Pemohon bukan seorang muflis;
 • · Pemohon bukan seorang penjenayah sebagaimana tercatat dalam Seksyen 130(1) Akta Syarikat 1965;
 • · Pemohon mestilah penduduk tetap Malaysia; dan
 • · Pemohon mesti berumur 18 tahun atau lebih.


Prosedur bagi Permohonan Lesen Setiausaha Syarikat

1. Dokumen dan Yuran. Yuran dan dokumen berikut hendaklah dihantar ke pejabat Suruhanjaya Syarikat:

 • · Borang 48B – Permohonan untuk Lesen Setiausaha Syarikat;
 • · Salinan kad pengenalan;
 • · Salinan sijil-sijil akademik;
 • · Dokumen yang boleh mengesahkan pengalaman yang berkenaan;
 • · Surat rujukan;
 • · Foto terbaru; dan
 • · Yuran permohonan sebanyak RM50.00.


2. Pengalaman dan Kelayakan

Kelayakan Minima

o Sijil Pelajaran Malaysia atau bersamaan (kredit dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris).

Pengalaman

o Pemohon hendaklah mempunyai pengalaman kerja dalam bidang undang-undang syarikat atau amalan kesetiausahaan syarikat.

Tempoh pengalaman

o Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, 5 tahun pengalaman bekerja;

Pemegang Sijil, Diploma atau Ijazah (dalam bidang undang-undang, amalan setiausaha syarikat, pengurusan, pentadbiran perniagaan atau perakaunan) masing-masing memerlukan 3 tahun, 2 tahun atau 1 tahun pengalaman kerja.

3. Temuduga

Setiap pemohon dikehendaki menghadiri temuduga di mana calon akan diuji pengetahuannya mengenai undang-undang syarikat atau amalan kesetiausahaan syarikat.

4. Lesen

Pemohon yang berjaya dikehendaki membayar yuran sebanyak RM150.00 untuk lesen bagi tempoh 3 tahun.

5. Pembaharuan Lesen

Untuk memperbaharui lesen pemohon dikehendaki menghantar Borang Permohonan untuk Memperbaharui Lesen (Borang48C) bersama bayaran sebanyak RM50.00 kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh luput. Apabila permohonan telah diluluskan pemohon dikehendaki membayar RM150.00 untuk lesen tersebut sebelum ianya dikeluarkan kepada pemohon.

Peringatan Am

 • · Format untuk Borang 48B bagi permohonan lesen dan Borang 48C untuk pembaharuan lesen boleh didapati dengan merujuk kepada Peraturan Syarikat 1966.
 • · Setiap borang perlu ditaip.

 

Sumber: smecorp.gov.my