×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Soalan Lazim (FAQ) Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

1. Apakah jawatan yang boleh saya pohon di SPP?

  • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan  (PPP)  Lepasan Diploma Gred DGA29 (rujuk LAMPIRAN A) dan  PPP Siswazah Gred DG41 (rujuk muka surat 170)  untuk berkhidmat di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM);
  • Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Gred DH29 dan PPPT Gred DH41 (rujuk LAMPIRAN A) untuk berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM); 

Soalan-soalan Lazim (FAQ) Permohonan Jawatan