×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) ialah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jabatan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor iaitu:

  • Pengilangan 
  • Perlombongan dan Pengkuarian
  • Pembinaan 
  • Hotel dan Restoran 
  • Pertanian, Perhutanan dan Perikanan
  • Pegangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi 
  • Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun 
  • Kemudahan - Gas, Elektrik, Air dan Perkhidmatan Kebersihan
  • Kewangan, Insuran, Hartatanah dan Perkhidmatan Perniagaan
  • Perniagaan Borong dan Runcit

Maklumat lanjut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan