×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Skim Perlindungan Keselamatan Sosial

Skim Bencana Pekerjaan

Skim ini memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami bencana kerja.

Bencana kerja ertinya bencana pada seorang pekerja itu sendiri disebabkan oleh kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaannya dalam sesuatu perusahaan yang terhadapnya, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 terpakai.

Maklumat lanjut Skim Bencana Pekerjaan

 

Skim Keilatan

Seseorang berinsurans dianggap sebagai mengidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan samada tidak boleh diubati atau tidak mungkin diubati serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya, sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) daripada keupayaan orang berinsurans yang normal.

Maklumat lanjut Skim Keilatan