×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Peraturan-peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa)

Tafsiran Pekerja Separa Masa – Sek. 2, AK 1955

  • Seseorang yang termasuk di bawah Jadual Pertama,
  • Purata waktu bekerjanya tidak melebihi 70% waktu bekerja biasa seseorang pekerja sepenuh masa
  • Merujuk bidang tugas yang serupa dan
  • Dalam perusahaan yang sama
  • Waktu kerja biasa merujuk kepada hari, atau minggu atau lain-lain tempoh

Maklumat lanjut Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010