×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Akta dan Peraturan Perburuhan

Bil Fail Format
1.  Akta Kerja 1955 (Akta 265)
2.  Akta Kerja (Pindaan)2012 (A1419)
3.  Akta Pampasan Pekerja 1952 (English)(Akta 273)
4.  Akta Standard-Standard Minimum Perumahan & Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446)
5.  Akta Kanak-Kanak & Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (English)(Akta 350)
6.  Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
7.  Akta AntiPemerdagangan Orang Dan Anti Penyeludupan Migran 2007 (Akta A1385)

 

Maklumat lanjut Akta dan Peraturan Perburuhan