×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Akta dan Peraturan Perburuhan

 

Bil

Akta

Muat Turun

1

Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Muat Turun

2

Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)

 Muat Turun

3

Akta Hari Kelepasan 1951 (Akta 369)

 Muat Turun

4

Akta Pampasan Pekerja 1952 (Akta 273)

 Muat Turun

5

Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Akta 159)

 Muat Turun

6

Akta Kanak-Kanak Dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350)

 Muat Turun

7

Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)

 Muat Turun

8

Akta Standard Minimum Perumahan Dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446)

 Muat Turun

9

Akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011 (Akta 732) 

10.1 Perintah Gaji Minimum 2016

 Muat Turun

 Muat Turun

10

Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)

 Muat Turun

11

Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 6012)

 Muat Turun

 Maklumat lanjut Akta dan Peraturan Perburuhan