×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Maklumat Untuk Pesara

  • Pesara hendaklah memaklumkan Bahagian Pencen JPA dengan segera jika berlaku: pertukaran alamat, dan perubahan status perkahwinan seperti perceraian, perkahwinan semula dan kematian suami/isteri.
  • Jika pesara/penerima pencen meninggal dunia, sila kemukakan dengan segera borang JPA.BP.SPT.B01d (Borang Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan).
  • Pesara yang ingin keluar negara untuk tempoh melebihi 3 bulan TIDAK perlu lagi memohon untuk pengecualian syarat bermastautin di Malaysia.
  • Pesara dinasihatkan untuk menghubungi Jabatan terakhirnya bagi memastikan sebarang perubahan gaji akhir akibat dari pergerakan gaji atau kenaikan pangkat dimaklumkan segera kepada Bahagian Pencen JPA dengan mengemukakan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini supaya tindakan penghitungan semula faedah persaraan dapat dibuat.
Maklumat lanjut untuk Pesara