×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Skim Pencen

Objektif

  • Memberi pengiktirafan dan penghargaan terhadap perkhidmatan cemerlang seseorang anggota yang telah dicurahkan kepada Kerajaan dengan penuh taat setia, dedikasi dan amanah
  • Berbentuk suatu ikatan ke atas anggota-anggota agar mereka terus berkhidmat dengan Kerajaan
  • Memberi jaminan saraan hidup kepada anggota-anggota setelah mereka bersara dari perkhidmatan Kerajaan

Maklumat lanjut Skim Pencen Perkhidmatan Awam (Akta 227) Dan Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan (Akta239)