×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Kemudahan Perubatan untuk Pesara dan Tanggungan Mereka

Tujuan

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menerangkan tatacara pelaksanaan bagi kemudahan perubatan yang tidak diperolehi di hospital/klinik kerajaan dan membenarkan Ketua Jabatan meluluskan permohonan serta membuat bayaran bagi perbelanjaan perubatan berkenaan.

Maklumat lanjut Kemudahan Perubatan