×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

AgroCash-i

Menyediakan kemudahan pembiayaan bagi tujuan pembiayaan kepenggunaan (consumer) terutama yang dengan aktiviti pertanian dan asas tani.

Kelayakan

  • Kakitangan Kerajaan
    • Bayaran balik melalui potongan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
    • Status jawatan tetap. Kakitangan yang bertaraf kontrak boleh dipertimbangkan melalui jaminan Individu.
    • Berumur 18 hingga 58 tahun atau sehingga tarikh persaraan (yang mana terdahulu)
    • Pendapatan kasar pemohon (termasuk elaun-elaun tetap) tidak kurang RM 1,000.00 / bulan

Seterusnya...