×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Kad Debit-i Bank Rakyat

Kad Debit-i Bank Rakyat boleh digunakan untuk urusniaga runcit dan pengeluaran tunai di semua premis saudagar dan juga institusi kewangan yang menerima urusniaga/transaksi MasterCard di seluruh dunia. Ia juga adalah merupakan alternatif kepada tunai dan cek.

Seterusnya...

Konsep Syariah
Wakalah dan Ujrah

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Pelanggan perlu mempunyai/membuka Akaun Simpanan-i Tawfir
  • Deposit minima sebanyak RM200 di dalam akaun simpanan semasa permohonan