×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Pembiayaan Peribadi-i Awam (Rakan Pintar)

 Kemudahan pembiayaan peribadi ini menawarkan kadar keuntungan yang lebih rendah kepada pelanggan.

Konsep

Bai-Al'inah

Kelayakan

  • Kakitangan swasta yang bekerja dengan majikan yang tersenarai dalam panel Bank Rakyat dengan majikan terkini. 
  • Kakitangan swasta dengan pendapatan RM2,500.00
  • Kakitangan yang telah bekerja tidak kurang dari 5 tahun

Jumlah Pembiayaan 

Pembiayaan baru sehingga RM100,000.00 atau yang mana lebih rendah.