×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Kadar Cukai Pendapatan

Tahun taksiran 2016 dan 2017

Banjaran Pendapatan Bercukai

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

0-5,000

5000 pertama

0

0

5,000 - 20,000

5,000 pertama
15,000 berikutnya

1

0
150

20,001 - 35,000

20,000 pertama
15,000 berikutnya


5

150
750

35,001 - 50,000

35,000 pertama
15,000 berikutnya


10

900
1,500

50,001 - 70,000

50,000 pertama
20,000 berikunya


16

2,400
3,200


Seterusnya...