×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Keluarga & Masyarakat

Perintah Khidmat Masyarakat

DUA (2) CAWANGAN
1) CAWANGAN HAL EHWAL PROGRAM DAN PEMERKASAAN KHIDMAT MASYARAKAT
2) CAWANGAN PELANGGARAN PERINTAH DAN PERKONGSIAN STRATEGIK

CAWANGAN HAL EHWAL PROGRAM & PEMERKASAAN KHIDMAT MASYARAKAT
Kewangan & Perancangan Strategik

1) Pengurusan Kewangan

a) Menyediakan anggaran belanjawan bahagian dan membuat cadangan pengagihan peruntukan ke peringkat negeri;
b) Memantau perbelanjaan yang dilaksanakan oleh bahagian dan unit Perintah Khidmat Masyarakat negeri agar mengikut prosedur kewangan;
c) Menyediakan anggaran belanjawan bagi mengadakan program latihan sepanjang tahun;
d) Mengurus perbelanjaan bahagian di ibupejabat;
e) Bertanggungjawab sebagai Budget Review Officer (BRO) Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
f) Menyediakan dan membentangkan keperluan kewangan bahagian Perintah Khidmat Masyarakat kepada perbendaharaan;
g) Menyelaras keperluan kewangan bagi perbelanjaan pelaksanaan program dan aktiviti pemulihan pelatih perintah khidmat masyarakat; h) Merancang dan mengurus keperluan peruntukan perbelanjaan tambahan; dan
i) Mengawal dan menyelia aktiviti perbelanjaan dan tanggungan menerusi Buku Vot.

 

Maklumat lanjut Perintah Khidmat Masyarakat