×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Perintah Khidmat Masyarakat

DUA (2) CAWANGAN
1) CAWANGAN HAL EHWAL PROGRAM DAN PEMERKASAAN KHIDMAT MASYARAKAT
2) CAWANGAN PELANGGARAN PERINTAH DAN PERKONGSIAN STRATEGIK

CAWANGAN HAL EHWAL PROGRAM & PEMERKASAAN KHIDMAT MASYARAKAT
Kewangan & Perancangan Strategik

1) Pengurusan Kewangan

a) Menyediakan anggaran belanjawan bahagian dan membuat cadangan pengagihan peruntukan ke peringkat negeri;
b) Memantau perbelanjaan yang dilaksanakan oleh bahagian dan unit Perintah Khidmat Masyarakat negeri agar mengikut prosedur kewangan;
c) Menyediakan anggaran belanjawan bagi mengadakan program latihan sepanjang tahun;
d) Mengurus perbelanjaan bahagian di ibupejabat;
e) Bertanggungjawab sebagai Budget Review Officer (BRO) Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat;
f) Menyediakan dan membentangkan keperluan kewangan bahagian Perintah Khidmat Masyarakat kepada perbendaharaan;
g) Menyelaras keperluan kewangan bagi perbelanjaan pelaksanaan program dan aktiviti pemulihan pelatih perintah khidmat masyarakat; h) Merancang dan mengurus keperluan peruntukan perbelanjaan tambahan; dan
i) Mengawal dan menyelia aktiviti perbelanjaan dan tanggungan menerusi Buku Vot.

 

Maklumat lanjut Perintah Khidmat Masyarakat