×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Hak-Hak Pengguna

Apakah Hak-Hak Pengguna?

  • Hak untuk mendapat keperluan asas
    Pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air dan sanitasi.
  • Hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat
    Pengguna berhak untuk dilindungi daripada barangan, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan atau kehidupan.

Maklumat lanjut Hak-hak Pengguna