×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Keluarga & Masyarakat

Cabutan Sijil Kematian

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kematian oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Permohonan cabutan kematian ini boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.