×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Cabutan Sijil Kematian

Permohonan untuk mendapatkan salinan daftar kematian oleh pemohon yang berkelayakan dengan bayaran yang ditetapkan. Permohonan cabutan kematian ini boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Semenanjung Malaysia.