×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Cabutan Laporan Kematian Luar Negara (Semenanjung)

Permohonan untuk mendapatkan salinan laporan kemaskini kematian luar negara. Permohonan cabutan ini hanya boleh dilakukan oleh pemohon yang layak sekiranya maklumat kematian si mati yang berlaku di luar negara telah dilapor dan dikemaskini di dalam sistem JPN. Permohonan ini boleh dibuat di mana-mana Pejabat JPN di seluruh Malaysia.