×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Pengemaskinian Rekod Perkahwinan (Perceraian / Pembatalan)

  1. Pasangan wajib hadir ke kaunter Jabatan Pendaftaran Negara(JPN)/Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan.
  2. Tempat permohonan adalah berdasarkan kepada alamat yang tertera dalam MyKad (warganegara) dan alamat tempat tinggal  di Malaysia(bukan warganegara).
  3. Pemohon hendaklah bermastautin di daerah perkahwinan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum membuat permohonan pendaftaran perkahwinan di pejabat JPN yang berkenaan.
  4. Pengupacaraan perkahwinan akan dilakukan selepas 21 hari tetapi tidak melebihi tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan.
  5. Pemohon yang berumur di bawah 21 tahun, sila rujuk kepada prosedur pendaftaran perkahwinan berlesen (Kahwin Berlesen).

Maklumat lanjut Pengemaskinian Rekod Perkahwinan (Perceraian / Pembatalan)