×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Wanita & Pembubaran Perkahwinan

Perkahwinan adalah satu kontrak (akad) yang ditentukan oleh undang-undang Islam yang membenarkan hubungan fizikal antara seorang lelaki dan seorang wanita. Ia adalah cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan untuk memastikan kesinambungan generasi yang bertanggungjawab. Apabila kontrak (akad) adalah rasmi, kedua-dua suami dan isteri mempunyai hak dan tanggungjawab ke arah satu sama lain. Mereka mempunyai hak untuk hidup dan membuat perancangan untuk masa depan mereka bersama-sama. Malangnya, tidak semua perkahwinan kekal selama-lamanya. Sebagai penyelesaian terakhir dan pilihan terakhir, pembubaran perkahwinan atau perceraian dibenarkan.

Maklumat lanjut Wanita dan Pembubaran Perkahwinan dalam Islam