×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Permohonan Perkahwinan Melalui Mahkamah Syariah

Mengikut Undang - Undang Keluarga Islam yang sedang berkuatkuasa di semua negeri di Malaysia, permohonan kebenaran berkahwin hendaklah memohon melalui pejabat Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk di mana tempat perempuan itu bermastautin.

Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kes yang perlu dirujuk oleh Pendaftar Nikah kepada Mahkamah Syariah untuk tindakan Hakim Syarie bagi mengeluarkan kebenaran berkahwin.

Muat Turun Permohonan Perkahwinan Melalui Mahkamah Syariah

Sumber: Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia