×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Permohonan Perkahwinan Bagi Lelaki

Maklumat Umum

Menurut pandangan Islam, perkahwinan adalah salah satu ibadah. Oleh itu, ia perlu dilaksanakan mengikut ketetapan syariat. Melalui perkahwinan, seseorang itu dapat membina keluarga dan ini adalah suatu saluran untuk seseorang itu menunaikan ibadah iaitu dengan membelanjakan wang untuk keperluan keluarganya, memberikan pendidikan, menunaikan solat berjemaah dan sebagainya.

Maklumat lanjut Permohonan Perkahwinan bagi Lelaki