×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Pendaftaran Perkahwinan bagi Pemohon Bukan Beragama Islam

  1. Pendaftaran perkahwinan adalah WAJIB bagi semua warganegara Malaysia yang bukan beragama Islam.
  2. Warganegara asing yang bukan beragama Islam dan tinggal di Malaysia boleh memohon untuk mendaftar perkahwinan di bawah akta ini.
  3. Tempat pengupacaraan perkahwinan

a. Warganegara Malaysia

i. Jabatan Pendaftaran Negara

ii. Pejabat Perwakilan Malaysia di Luar Negara

iii.Gereja / Kuil / Persatuan

b. Pemegang MyPR / Pemegang MyKAS dengan Warganegara Malaysia / Pemegang MyPR/Pemegang MyKAS / Warganegara Asing

i. Jabatan Pendaftaran Negara

c. Warganegara Malaysia dengan Warganegara Asing

i. Pejabat Perwakilan Malaysia di Luar Negara

ii.Jabatan Pendaftaran Negara

d. Warganegara Asing

i.Jabatan Pendaftaran Negara

Maklumat lanjut Pendaftaran Perkahwinan bagi Pemohon Bukan Beragama Islam