×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Enakmen Kebebasan Maklumat

Enakmen Kebebasan Maklumat digubal dengan tujuan mempertingkatkan penzahiran maklumat bagi kepentingan awam dan untuk memberi kepada setiap individu peluang mengakses maklumat yang dibuat oleh kementerian, jabatan atau agensi-agensi melalui permohonan yang dikemukakan kepada kementerian, jabatan atau agensi-agensi yang berkenaan. Antara Negeri yang telah melaksanakan Enakmen Kebebasan Maklumat adalah seperti berikut:

  1. Selangor
  2. Pulau Pinang

Walaupun Akta Kebebasan Maklumat (FOI) belum digubal di peringkat persekutuan di negara ini, kebebasan maklumat telah diamalkan melalui platform data terbuka kerajaan (http://www.data.gov.my/page/freedomofinformation