×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Bagaimana untuk Memohon Visa

Visa adalah satu pengesahan dalam pasport atau dokumen perjalanan yang diiktiraf bagi warganegara asing yang menunjukkan bahawa dokumen perjalanan pemegang telah memohon kebenaran untuk masuk ke Malaysia dan kebenaran telah diberikan.

Kandungan hanya terdapat dalam Bahasa Inggeris

Sila Rujuk Portal Rasmi Kementerian Luar Negeri