×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Jom Sembang

Jom Sembang! atau sebelum ini dikenali sebagai Lab Kerajaan Digital adalah satu usaha kerjasama antara MDeC dengan ahli-ahli  Digital Government Technical Working Group (DGTWG) yang terdiri daripada KKMM, MAMPU, PEMANDU, EPU dan JPA.

Platform ini disediakan untuk menyokong agenda Transformasi Kerajaan Digital yang melibatkan rakyat dan pihak-pihak berkepentingan secara berterusan bagi topik-topik terpilih yang berkaitan dengan inisiatif Kerajaan Digital. 

Objektif

Objektif sesi JomSembang! ialah satu model e-penyertaan pengguna untuk bekerjasama dan berkongsi buah fikiran serta idea berlandaskan prinsip C3 (Conversation, Consultation, Communication) bagi memenuhi keperluan rakyat.

Ia boleh dilaksanakan melalui platform fizikal atau digital bagi mengumpul input dan maklum balas daripada pengguna untuk mengenalpasti punca, peluang, kesan, manfaat dan cabaran berhubung dengan topik perbincangan.

Pelaksanaan JomSembang

Contoh 1:

  1. Salah satu contoh pelaksanaan JomSembang! adalah perbincangan mengenai 5 Idea Aplikasi Mudah Alih yang dibangunkan oleh peserta Immersion dari program Immersion. Ia adalah satu sesi selama dua (2) hari yang telah diadakan pada 28 September 2015 dan 5 Oktober 2015 di Hotel IOI Marriot Putrajaya dan MAEPS, Serdang.

Hasil Pelaksanaan: 

  1. Program Immersion adalah program penempatan sementara selama setahun di MDeC yang terdiri daripada 15 penjawat awam yang memfokuskan untuk menghasilkan aplikasi mudah alih yang berfokuskan rakyat bagi memenuhi keperluan dan permintaan rakyat secara inovatif dan transformasi kerajaan dalam melayani rakyatnya. Program Immersion merupakan hasil kerjasama antara MDEC dengan JPA dan INTAN, dan diketuai oleh MAMPU.

Contoh 2:

  1. Contoh digital Jom Sembang adalah perbincangan berkaitan peningkatan sistem ProBE 2016. ProBE atau Provider Based Evaluation  adalah penilaian kendiri tahunan, yang akan menyediakan kad skor dan penemuan dalam GOS, terutamanya laman web. Berkembang daripada Malaysia Portal dan Laman Web Kerajaan Assessment (MGPWA), ProBE tahun kedua pelaksanaannya.

Hasil Pelaksanaan:

  1. Dengan penggunaan platform maya ini, pengguna dapat memberikan input dan maklum balas mereka untuk meningkatkan system sedia ada. Lebih kurang 20 pengguna mengambil bahagian dalam perbincangan dalam talian ini. Mereka adalah webmaster dari pelbagai agensi kerajaan. Oleh itu, MDEC kini sedang membangunkan sistem ProBE baharu berdasarkan kepada keperluan pengguna.

Rantaian Kehadapan

Dalam usaha untuk memupuk budaya e-penyertaan, agensi digalakkan dan dialu-alukan untuk menggunakan platform maya Jom Sembang. Manual dan garis panduan  untuk menggunakan platform ini boleh didapati di Playbook: http://www.jomsembang.my/playbook/admin/eng/