×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Pusat Maklumat Setempat Pendidikan Khas

Pusat Maklumat Setempat Pendidikan Khas (i-Sayang) merupakan hub khusus bagi perkongsian dan penyebaran informasi tentang pendidikan, perkhidmatan dan bantuan sokongan kepada golongan berkeperluan khas.

i-Sayang diterajui oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan kerjasama enam (6) Kementerian lain iaitu:

Maklumat lanjut, sila layari http://pmspk.moe.gov.my/index.php/pengenalan/