×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

img01

Permohonan Kelulusan Organisma Diubah Suai Yang Hidup

Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan (LBK) mengalu-alukan pandangan/ komen daripada orang awam mengenai permohonan kelulusan yang dipohon oleh DuPont Malaysia Sdn. Bhd. on behalf of Pioneer Hi-Bred International, Inc. untuk melepaskan organisma diubahsuai yang hidup bagi tujuan makanan, makanan haiwan dan pemprosesan.

 

1. Kacang Soya 305423

Nombor Rujukan LBK: JBK(S)602-1/1/33

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh di dapati daripada www.biosafety.nre.gov.my di bawah Public Consultation. Sila nyatakan nombor rujukan LBK apabila berhubung dalam semua surat-menyurat.

 

Segala pandangan/komen hendaklah dialamatkan ke:

Ketua Pengarah, Jabatan Biokeselamatan,

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Aras 1, Podium 2, Wisma Sumber Asli,

No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574 Putrajaya, MALAYSIA.

Emel: biosafety@nre.gov.my.

Faks: 03-88904935

 

Tarikh tutup serahan adalah pada 17 Februari 2017.

Buka : 2017-03-06 02:00 PM
Tutup: 2017-05-11 02:00 PM
Seterusnya