×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

img01

KAJIAN PORTAL RASMI KEMENTERIAN PERTAHANAN

Kaji selidik ini dijalankan adalah bagi mengumpul maklumat dan mengenal pasti tahap kepuasan hati pengunjung dan pengguna terhadap perkhidmatan portal yang ditawarkan oleh Kementerian Pertahanan. Kaji selidik ini juga adalah sebagai usaha berterusan untuk menyediakan perkhidmatan dan pembangunan portal terbaik kepada pengunjung dan pengguna serta mendapatkan pandangan rasmi untuk membolehkan Portal Kementerian Pertahanan ini berinfo, mesra untuk semua pengguna sekaligus mencapai sasaran 5 bintang mengikut "Provider-Based Evaluation" (ProBE).

Sebarang maklumat yang dikemukakan adalah sulit dan hanya untuk kegunaan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih di atas segala maklumat dan kerjasama yang diberikan.

Buka : 2017-03-29 10:48 AM
Tutup: 2017-04-30 10:48 AM
Seterusnya