×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Selain daripada 13 negeri ini, terdapat tiga Wilayah Persekutuan, yang ditadbir di bawah kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Pada masa ini terdapat tiga Wilayah Persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

Previous
/
Next