×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

'Whole of Government'

Agensi Kerajaan bekerja bersama merentasi sempadan portfolio organisasi dengan berkongsi tindakan untuk menyelesaikan isu tertentu. Kerajaan Malaysia telah membangunkan pelbagai polisi, standard dan garis panduan sebagai rujukan kepada agensi Kerajaan dalam melaksanakan 'Whole of Government'