×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

e-Penyertaan

e-Penyertaan merupakan medium yang disediakan bagi menarik penglibatan rakyat dalam membuat polisi, membuat keputusan dan mereka bentuk perkhidmatan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Penglibatan rakyat melalui e-Penyertaan sentiasa diiktiraf oleh Kerajaan agar agensi dapat:
 
1. menerokai pembangunan/perkhidmatan yang baharu dari  perspektif dan pandangan rakyat, 
2. mengenalpasti sumber maklumat/perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat,
3. membuat keputusan dan penyelesaian dengan mengambil kira cadangan yang berpontensi daripada rakyat.
 
Walau bagaimanapun, rakyat perlu mematuhi terma dan syarat penyertaan yang telah ditetapkan semasa memberikan maklum balas. Inisiatif e-Penyertaan yang disediakan di Kementerian / Jabatan / Agensi adalah seperti e-information, e-Perundingan dan e-keputusan. 
 
Kerajaan Malaysia juga telah memperkenalkan e-penyertaan yang boleh di layari: