×

Sila masukkan kata kunci untuk membuat carian.

Mendapatkan Pendidikan Prasekolah

Pendidikan formal di Malaysia bermula seawal umur empat (4) tahun, iaitu pendidikan pra sekolah, namun ia bukanlah pengajian wajib. Walaubagaimanapun, majoriti kanak-kanak yang berusia enam (6) tahun telah memulakan pendidikan pra sekolah secara formal sebagai persediaan untuk menempuh alam persekolahan. Malah,  sebahagian besar Sekolah Kebangsaan telah mewujudkan kelas pra sekolah, dengan memberi keutamaan kepada kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah.

 

Previous
/
Next